Shri Laxmi Satta Result of May 18, 2024 & May 17, 2024

Games List

Fri. 17th

Sat. 18th

DESAWAR

at 05:00 AM

32

37

FARIDABAD

at 06:00 PM

80

XX

SHRI LAXMI

at 07:30 PM

99

XX

GHAZIABAD

at 09:00 PM

80

XX

GALI

at 11:30 PM

11

XX

Click here for more games results.

Shri Laxmi Satta Result Chart of May 2024 with Gali, Desawer, Gaziabad, Faridabad and Shri Ganesh

DATE DSWRFRBDShri LaxmiGZBDGALI
01 75 73 84 73
02 95 18 59 70 80
03 76 28 73 69 88
04 92 41 99 20 02
05 76 26 22 60 40
06 20 07 55 56 70
07 82 27 07 91 40
08 32 02 00 18 49
09 07 31 46 94 03
10 84 49 00 47 74
11 93 65 59 77 68
12 48 47 43 31 29
13 48 67 30 17 06
14 78 61 31 54 59
15 45 27 70 23 83
16 76 19 80 91 28
17 32 80 99 80 11
18 37 XX XX XX XX