Deepmala Gold Satta Result of May 18, 2024 & May 17, 2024

Games List

Fri. 17th

Sat. 18th

DESAWAR

at 05:00 AM

32

37

FARIDABAD

at 06:00 PM

80

XX

DEEPMALA GOLD

at 08:15 PM

68

XX

GHAZIABAD

at 09:00 PM

80

XX

GALI

at 11:30 PM

11

XX

Click here for more games results.

Deepmala Gold Satta Result Chart of May 2024 with Gali, Desawer, Gaziabad, Faridabad and Shri Ganesh

DATE DSWRFRBDDeepmala GoldGZBDGALI
01 75 81 84 73
02 95 18 85 70 80
03 76 28 64 69 88
04 92 41 20 20 02
05 76 26 36 60 40
06 20 07 80 56 70
07 82 27 16 91 40
08 32 02 96 18 49
09 07 31 42 94 03
10 84 49 78 47 74
11 93 65 77 77 68
12 48 47 03 31 29
13 48 67 63 17 06
14 78 61 98 54 59
15 45 27 32 23 83
16 76 19 50 91 28
17 32 80 68 80 11
18 37 XX XX XX XX