Good Evening Satta Result of September 28, 2023 & September 27, 2023

Games List

Wed. 27th

Thu. 28th

DESAWAR

at 05:00 AM

74

XX

GOOD EVENING

at 05:00 PM

14

XX

FARIDABAD

at 05:45 PM

81

XX

GHAZIABAD

at 09:00 PM

02

XX

GALI

at 11:15 PM

96

XX

Click here for more games results.

Good Evening Satta Result Chart of September 2023 with Gali, Desawer, Gaziabad, Faridabad and Shri Ganesh

DATE DSWRGood EveningFRBDGZBDGALI
01 21 03 96 48
02 66 11 55 62 22
03 83 58 52 61 16
04 43 00 16 44 94
05 02 01 16 74 70
06 47 46 46 80 33
07 22 91 24 73 62
08 35 63 11 54 13
09 66 53 76 58 51
10 22 12 46 89 29
11 38 88 38 69 48
12 31 83 98 52 29
13 08 40 11 39 06
14 34 26 92 89 88
15 05 05 49 27 26
16 93 10 48 07 25
17 54 81 19 89 52
18 48 33 86 52 21
19 75 13 39 54 38
20 38 87 00 59 90
21 03 96 84 18 82
22 27 95 75 74 89
23 43 78 80 65 60
24 57 80 95 08 65
25 54 65 14 28 16
26 82 99 33 39 68
27 74 14 81 02 96
28 XX XX XX XX XX